Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Abonnementenland, is het mogelijk dat de informatie die op https://www.aboland.nl/ wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op Abonnementenland wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Uw naam- en adresgegevens worden vastgelegd op het moment dat u een abonnement aanvraagt via Abonnementenland. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het activeren van het abonnement. Na activatie van uw abonnement worden uw gegevens overgedragen aan de uitgever van het betreffende magazine, die vanaf dat moment tevens de verantwoordelijkheid draagt voor correcte verwerking en beveiliging van uw gegevens. Indien u zich heeft opgegeven voor De Bladenbox Nieuwsbrief, dan worden de door u doorgegeven persoonsgegevens tevens bij Abonnementenland bewaard. Abonnementenland zal deze gegevens slechts gebruiken om u De Bladenbox Nieuwsbrief te sturen.