Uitgever

Doelgroep

Categorie

Thema

Personage

Type

Moeilijkheidsgraad

Taal

Ensafh

 7,25
0 out of 5

Eerdere edities

Winelife 78-2022
€ 7,95
Winelife 76-2022
€ 7,95
Winelife 75-2022
€ 7,95

Over dit magazine:

Frysk literer tydskrift Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om ‘e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

Eerdere edities van Ensafh

Eerdere edities van Ensafh


In deze editie:


Begjin hjir mar alfêst mei remjen - Wat silst dan. Mei wyn en Moaie klfan? Izer moatst jitte, tsjillen moast bouwe, hoesoest oars trochrôlje as eat nei it slotstik werklik as un ein ich oan it ljocht komt? Cút 'draaie om de (eigen) as' fan edwin de groot)

Ensafh - 06 2021

 7,25

In deze editie:


'Yn elke plasse sit de rook fan de oseaan/yn elke stien de wyn fan de woastyn' - Ut it redjksjoneel

Ensafh - 05 2021

 7,25

In deze editie:


 

Ensafh - 04 2021

 7,25

In deze editie:


 

Ensafh - 03 2021

 7,25

In deze editie:


 

Ensafh - 02 2021

 7,25

In deze editie:


 

Ensafh - 01 2021

 7,25

In deze editie:


 

Ensafh - 06 2020

 6,99

In deze editie:

Ensafh 

Ensafh - 05 2020

 6,99

In deze editie:

Lezen

Ensafh - 04 2020

 6,99

In deze editie:

Wy joegen ús del, foar inoar oer elts by it rút en ik seach dat er syn Heerenveen shirt oan hie. Hywit it, hyfielt it - Moaishirt ek. Der is in âlde foto fan ús heit, sybe synpake, yn sa'n shirt. Sechstijn wie er. Swart rûn briltje ...

Ensafh - 03 2020

 6,99

In deze editie:

As ik dy net mear sjoch, begjint it te reinen sa as altyd cút 'comme c'est fan hindrik spin 

Ensafh - 02 2020

 6,99

In deze editie:

Tip, tap, top us rit sit der op wa hie dat eatocht ik hady socht mar net fûn op in del kaik it dy fer jûn Elmar Kuiper

Ensafh - 01 2020

 6,99

In deze editie:


Over het magazine Ensafh

Frysk literer tydskrift Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om 'e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

Ensafh - 06 2019

 6,85

In deze editie:

 

Ensafh - 04 2019

 6,85

In deze editie:


Over het magazine Ensafh

Frysk literer tydskrift Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om 'e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

Ensafh - 03 2019

 6,85

In deze editie:

Yn''e draf syn krêft betwinge kin en mei / Weagjende moannen in mytysk wêzen wurdt / Oan de fertroude hân fan syn foarbringer (ut 'swarte gloed' fan marye Roorda)

Ensafh - 02 2019

 6,85

In deze editie:

Yn it frisse wetter fan april driuwt regiswindis. /It famke is dea, se hat de hannen gearen eagen / tocht sulver en fleurich streamt de neckar. Cút delgindel dan de hillge regiswindis' fan Cornelis van der Waij

Ensafh - 01 2019

 6,85

In deze editie:

Frysk literêr tydskrift

Ensafh - 06 2018

 6,50

In deze editie:

Ensafh

Ensafh - 04 2018

 6,50

In deze editie:

Taal is köt

Ensafh - 03 2018

 6,50

In deze editie:

Earst makke koopmans it toskfleis om de tosken en kiezzen hinke in bytsje los. Dat joech in apart getoel, it die netsedr. ('in melkko foor de toskedokter')- Sipke de Schittart-

Ensafh - 02 2018

 6,50

In deze editie:

Ensafh - Frysk literêr tydskrift

Ensafh - 05 2017

 6,25

In deze editie:


Over het magazine Ensafh

Frysk literer tydskrift Ensafh is in Frysk literêr ynternettydskrift. Om 'e fjirtjin dagen ferskynt in nije ôflevering. Op ensafh-ôfleveringen binne gedichten, ferhalen, kollums, literêre besprekken, essees en fraachpetearen te lêzen. Mar dat net allinne, nêst de ôfleveringen binne der noch in tal rubriken op te finen (teleks, aginda, meidielings, blogfragminten, poadium en kommentaar) mei literêr nijs, mei literêre en dêr mei ferbânhâldende nijsgjirrichheden, mei diskusje en mieningsfoarming. ensafh hat de ambysje om in digitaal literatuerplein te wêzen.

Ensafh - 04 2017

 6,25

In deze editie:

(Pier Boorsma) 'Daan de Groot'- It wie yn'e fyftiger jierren/ de Amsterdamske slachterssoan Daam de Groot/ wûn in etappe yn'e Tour de France- Zijn bekendste overwinning haalde hij in de Tour de France van 1955, toen hij debuteerde in de Nederlandse ploeg van Kees Pellenaars. In de 13e etappe van Millai naar Albi werd hij eerst zo door de hitte bevangen dat hij uit het peloton gelost werd, en in een veld koolbladeren plukte om zijn hoofd tegen de brandende zon te beschermen. Daarna zette hij de achtervolging in, haalde het peloton in en demarreerde meteen.- Locomotief Vredestein

Ensafh - 03 2017

 6,25

In deze editie:

Ensafh

Ensafh - 02 2017

 6,25

In deze editie:

Frysk literer Tydskrift

Ensafh - 01 2017

 6,25
Winelife 78-2022
€ 7,95
Winelife 76-2022
€ 7,95
Winelife 75-2022
€ 7,95
Winelife 74-2022
€ 7,95
Winelife 73-2022
€ 7,95
Winelife 72-2022
€ 7,95

Anderen bekeken ook

KoffieTcacao 78-2022
€ 5,99
Meesterlijk 36-2022
€ 6,95
Seasons 11-2022
€ 6,99
Libelle Lekker 44-2022
€ 4,99
Lekker 01-2021
€ 14,99
Foodies 11-2022
€ 7,50

Over Ensafh

Alles wat je moet weten

Uitgever

Merk

Doelgroep

Categorie

Thema

Type

Taal