Klachten

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wanneer u klachten heeft over uw bestelling dient u deze klacht, volledig en duidelijk omschreven binnen bekwame tijd nadat u de klacht heeft geconstateerd kenbaar te maken bij Magvilla. Dit kunt u schriftelijk doen aan:
Magvilla
De Trompet 1739
1967 DB Heemskerk
of per mail naar post@Magvilla.nl.
Bij Magvilla ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Magvilla binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.