Varkens.nl is het multimediaplatform voor toekomstgerichte handelaren. Varkens.nl informeert fokkers, industrie en andere collega’s over actuele ontwikkelingen en technieken in de varkenshouderij. Wij doen het in een maandelijkse gedrukte uitgave in op varkens.nl.Varkens.nl wordt geproduceerd door een team. We richten ons op de toekomst van de Nederlandse varkensketen in België Uitgevers besteden veel aandacht aan innovatie, diergezondheid, circulariteit, voedselmanagement en financiering. Nu verkrijgbaar op Abonnementenland.

Filter