Het Wetenschappelijk Magazine of Autisme is geschreven door een zelfstandige redactie namens de WTA Foundation, gebaseerd op de principes van zelfstandigheid, betrouwbaarheid en expertise. Over het algemeen is de WTA voor iedereen die om welke reden dan ook in aanraking is gekomen met autisme. Dit tijdschrift heeft een doel. Bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijke kennis over autismestoornissen op taalkundig gebied. Nu verkrijgbaar op Abonnementenland.

Filter